Kotva
Aktuality
Volné místo vychovatelka 2022
30.7.2022

Podrobné informace na tomto odkazu: (Velikost: 163.58 kB)

Rozpis sešitů a pomůcek pro šk. rok 2022-2023
18.7.2022

Rozpis zde (Velikost: 185.83 kB)

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků
24.5.2022

Podrobné informace naleznete zde: (Velikost: 123.81 kB)

Přijatí žáci pro školní rok 2022/2023
27.4.2022

Seznam přijatých žáků zde: (Velikost: 215.11 kB)

Změna v používání ochrany dýchacích cest v budově školy
11.3.2022

Podrobné pokyny zde: (Velikost: 185.92 kB)

Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 17.10.2016 | Zobrazeno: 3826x

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při řešení výchovných a výukových potíží.

 

Tým ŠPP naší školy je tvořen výchovnými poradci, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a koordinátorem integrace cizinců. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci z profesních zkušeností, znalosti prostředí a atmosféry školy.

 

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

Výchovný poradce pro 1. stupeň ZŠ a kariérový poradce – Mgr. Alena Justová

 

(konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.15 hod., úterý 14.30 -15.30 hod.)

 

náplní práce je odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ a poradenství k volbě povolání zaměřené na profesní a vzdělávací orientaci. Výchovný poradce koordinuje tvorbu IVP a PLPP, nastavování podpůrných opatření, úzce spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, se školními poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi. Informuje rodiče o existenci a nabídkách středních škol v regionu a pomáhá a radí s vyřizováním administrativy spojené s podáváním přihlášek na tyto školy. Vede agendu žáků se SVP.

 

Výchovný poradce pro 2. stupeň ZŠ – Mgr. Ivana Jedličková

 

(konzultační hodiny:  úterý 14.00 -15.00 hod., čtvrtek 13.00 – 14.00)

 

náplní práce je odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ. Výchovný poradce koordinuje tvorbu IVP a PLPP, nastavování podpůrných opatření. Spolupracuje s učiteli a rodiči a pomáhá s doporučením, jak upravit strategie pro potřeby výuky nebo chování žáka na 2. stupni ZŠ

 

Speciální pedagog – Mgr. Lenka Holanová

 

těžištěm práce je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi.

 

Školní metodik prevence – Mgr. Ludmila Seemannová

 

(konzultační hodiny: dle domluvy s rodiči a pedagogy)

 

je poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu (MPP). Úzce spolupracuje s třídními učiteli a rodiči.

 

Koordinátor integrace cizinců – Mgr. Kamila Hendrychová

 

funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem, rodiči, učiteli a tutory. Koordinuje všechny kroky směřující k bezproblémovému zařazení žáka cizince do vzdělávacího procesu a podporuje odstraňování bariér jazykových i výukových.

 

Asistenti pedagoga

 

 jsou pedagogičtí pracovníci a jsou přiděleni do konkrétní třídy, kde se vzdělává alespoň jeden žák se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému byl školským poradenským zařízením doporučen asistent pedagoga. Jeho úkolem ale není „pouze“ práce s konkrétním žákem nebo konkrétní skupinou žáků. Asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností, což umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře dalším žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.