Kotva
Aktuality
Provozní řád školní družiny ve školním roce 2021 / 2022
31.8.2021

Provozní řád družiny najdete zde: (Velikost: 567.97 kB)

Organizace začátku školního roku 2021-22
30.8.2021

Informace zde: (Velikost: 417.09 kB)

Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2021-22
27.8.2021

Informace zde: (Velikost: 140.12 kB)

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách
27.8.2021

Podrobné informace zde: (Velikost: 265.15 kB)

Zákaz vstupu na školní hřiště od 19.7.2021
19.7.2021

Podrobné informace zde: (Velikost: 138.93 kB)

 

Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 17.10.2016 | Zobrazeno: 3365x

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při řešení výchovných a výukových potíží.

 

Tým ŠPP naší školy je tvořen výchovnými poradci, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a koordinátorem integrace cizinců. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci z profesních zkušeností, znalosti prostředí a atmosféry školy.

 

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

Výchovný poradce pro 1. stupeň ZŠ a kariérový poradce – Mgr. Alena Justová

 

(konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.15 hod., úterý 14.30 -15.30 hod.)

 

náplní práce je odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ a poradenství k volbě povolání zaměřené na profesní a vzdělávací orientaci. Výchovný poradce koordinuje tvorbu IVP a PLPP, nastavování podpůrných opatření, úzce spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, se školními poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi. Informuje rodiče o existenci a nabídkách středních škol v regionu a pomáhá a radí s vyřizováním administrativy spojené s podáváním přihlášek na tyto školy. Vede agendu žáků se SVP.

 

Výchovný poradce pro 2. stupeň ZŠ – Mgr. Ivana Jedličková

 

(konzultační hodiny:  úterý 14.00 -15.00 hod., čtvrtek 13.00 – 14.00)

 

náplní práce je odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ. Výchovný poradce koordinuje tvorbu IVP a PLPP, nastavování podpůrných opatření. Spolupracuje s učiteli a rodiči a pomáhá s doporučením, jak upravit strategie pro potřeby výuky nebo chování žáka na 2. stupni ZŠ

 

Speciální pedagog – Mgr. Lenka Holanová

 

těžištěm práce je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi.

 

Školní metodik prevence – Mgr. Ludmila Seemannová

 

(konzultační hodiny: dle domluvy s rodiči a pedagogy)

 

je poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu (MPP). Úzce spolupracuje s třídními učiteli a rodiči.

 

Koordinátor integrace cizinců – Mgr. Kamila Hendrychová

 

funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem, rodiči, učiteli a tutory. Koordinuje všechny kroky směřující k bezproblémovému zařazení žáka cizince do vzdělávacího procesu a podporuje odstraňování bariér jazykových i výukových.

 

Asistenti pedagoga

 

 jsou pedagogičtí pracovníci a jsou přiděleni do konkrétní třídy, kde se vzdělává alespoň jeden žák se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému byl školským poradenským zařízením doporučen asistent pedagoga. Jeho úkolem ale není „pouze“ práce s konkrétním žákem nebo konkrétní skupinou žáků. Asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností, což umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře dalším žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.