Kotva
Aktuality
Aktuální opatření k provozu školy od 1. března 2021
3.3.2021

Informace zde: (Velikost: 182.96 kB)

Jídelna zůstává stále mimo provoz!
3.3.2021

Info zde: (Velikost: 12.82 kB)

Školní jídelna opět v provozu
24.2.2021

Informace zde: (Velikost: 12.82 kB)

Organizace výuky 4.1. - 8.1.
4.1.2021

Info zde (Velikost: 178.05 kB)

Volné místo učitel/ka pro II. stupeň
25.11.2020

Podrobnější informace zde: (Velikost: 152.34 kB)

Mapa webu

Školní družina


Z technických, hygienických a bezpečnostních důvodů


je od 1.9.2020


ranní družina od 6.00 hodin přemístěna


ze ZŠ Mírové nám. do budovy školní družiny v Kostelní ul.

 

 • děti jsou přijímány od 6.00 – 7.15 hodin
 • potom budou děti odvedeny do školní budovy na Mírové nám.
 • rodiče mají do budovy ŠD přístup pouze do vestibulu, kam budou děti přiváděny, příp. odváděny do šaten
 • pokud bude rodič potřebovat konzultaci s ved. vychovatelkou nebo vychovatelkou oddělení, je nutné schůzku domluvit na recepci, příp. telefonem
 • výjimka 1. týden v září pro děti z 1. tříd – rodiče mohou s dětmi do šatny
 • od 7.9. již z hygienických a bezpečnostních důvodů mohou pouze do vestibulu
 • odpolední odchody budou řešeny v intervalech 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.15, 16.30 hodin
 • prosíme v případě nejasností nebo dalších informací o telefonickou konzultaci s ved.vychovatelkou, příp. vychovatelkou oddělení


Děkujeme, že respektujete nařízení, které zřizujeme na doporučení MŠMT a ostatních zainteresovaných orgánů.


Jana Doležalová, ved.školní družiny – 773 769 743


Školní družina:

Sídlo:

budova ZŠ Jílové, Kostelní 104


Provoz:

ranní provoz – 6.00-7.15 hodin (Kostelní) - 7.20 až 7.30 hodin jsou děti odváděny do školní budovy Mírové náměstí


odpolední provoz – 11.40 – 16.30 hodin (Kostelní)

 

Odpoledne si žáky po vyučování přebírá vychovatelka, která odchází buď přímo s dětmi do školní jídelny na oběd nebo s nimi čeká na další skupinu žáků, která končí o hodinu později a teprve potom odcházejí na oběd. Informaci, do kterého oddělení Vaše dítě patří, dostanete na začátku září.


Kapacita ŠD:

kapacita školní družiny je 100 účastníků ve 4 odděleních

 

Přijímání žáků:

 • žáci jsou do školní družiny přijímány dle „Kritérií“ naší školy – viz dokumenty
  přihlášení účastníka probíhá na každý školní rok samostatným vyplněním „PŘIHLÁŠKY DO ŠD“ a odevzdáním v řádném termínu do ŠD
 • žáci z prvních ročníků, kteří mají odevzdanou PŘIHLÁŠKU DO ŠD do konce května, jsou přijati automaticky, po tomto datu jsou ostatní volná místa nabídnuta žákům z vyšších ročníků
 • žáci z druhých a třetích ročníků musí PŘIHLÁŠKU DO ŠD na příslušný šk.rok odevzdat do 15. června.
 • Žáci z těchto ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny. Po naplnění kapacity, jsou
  vedeni jako náhradníci a mohou být přijati do ŠD až po uvolnění místa.


Odchod žáků ze ŠD:

žáci mohou ze školní družiny odcházet:

 

 • ihned po vyučování (z budovy Mírové nám.)
 • po obědě (od budovy školní jídelny, Školní 287)
 • od 14.30-16.30 hodin (z budovy školní družiny, Kostelní 104):
  • odpolední odchody jsou řešeny v intervalech 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.15, 16.30 hodin
  • žáci ze ŠD odcházejí dle vyplněné informace v Přihlášce do ŠD nebo na základě písemného sdělení školní družině
   11.40 - 14.30 hodin je ŠD uzavřena
  • probíhá řízená společná činnost (přechod do ŠJ, pobyt venku, příp. společná činnost v tělocvičně
   apod).
  • žádáme proto rodiče – vyzvedávejte si své děti buď ihned po obědě v ZŠ sídliště, nebo ve ŠD od 14.30 hodin ve Vámi nahlášeném čase (časové intervaly)
  • individuální případy řešte s vychovatelkou svého odd. telefonicky či osobně předem
  • jakákoliv změna (dřívější odchod, odchod na kroužek apod.) řešte s vychovatelkou ŠD pouze písemnou formou (telefonicky pouze ve výjimečných případech)


Platba školní družiny:

 • poplatek činí 200,- Kč měsíčně
 • platba se provádí půlročně (1 000,-) v září a v únoru
 • nebo ročně (2 000,-) nejpozději do konce října
 • č.účtu: 0925794359/0800, var. symbol: 3143, do poznámky uvádějte jméno dítěte! (ne rodiče), spec. symbol nechte prázdný
 • při delší absenci, příp. při odhlášení dítěte ze ŠD je nutné vyplnit ODHLAŠOVACÍ LÍSTEK - jen v tom případě se poměrná část zaplacené částky vrací


Záznamy a informace:

 • všechny informace o docházce, absenci, odchodech dětí ze ŠD a jiné informace sdělujte vždy písemně!!!! - k tomu slouží tiskopis – SDĚLENÍ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU (získáte je na web.stránkách nebo na recepci ŠD)
 • sdělení do ŠD dávejte dětem do „kapsičky“ na zadní straně školního záznamníku (příp. notýsku nebo žákovské knížky) - na lísteček pište vždy čitelně – jméno a příjmení dítěte a datum
 • prosíme denně kontrolujte – touto cestou Vám budou přicházet i informace ze ŠD


Ostatní informace (DŮLEŽITÉ)!!!:

 • v deštivém počasí prosíme rodiče, aby dávali dětem na přechod od ŠJ pláštěnky (deštníky jsou kvůli bezpečnosti dětí nevhodné)
 • prosíme přinést do družiny papírové kapesníky a šťávu – pro potřebu dětí
 • v družině prosíme o sportovní (neklouzavou) obuv (místo bačkor), abychom je mohli využít i v tělocvičně a nemusely mít děti bačkory + další obuv do TV
 • do družiny dejte dětem igelitovou tašku s cedulkou označenou ŠKOLNÍ DRUŽINA a jménem – věci na převlečení pro pobyt na zahradě nebo v tělocvičně a podepsaný sáček na bačkory
 • pokud byste chtěli dětem do ŠD věnovat nějaké hračky (i starší, ale použitelné), je to možné a
  budeme moc rády.


Školní jídelna:

 • přihlášky, platby a objednávky obědů řešte s vedoucí školní jídelny – tel. 773 769 746
 • všichni účastníci školní družiny musí být včas přihlášeni do školní jídelny a mít včas zaplaceny obědy


Kontakty:

vedoucí školní družiny Jana Doležalová (tel. 773 769 743)
e-mail: dolezalova@zsjilovedc.cz 
I. odd. – Hvězdičky Bc. Jana Marková (tel. 771 125 966)
II.odd. – Motýlci Lucie Vondrovská (tel. 731 020 674)
III.odd. – Pastelky Markéta Maškulaková (tel. 603 412 406)
IV.odd. – Koťata Pavla Kálecká (tel. 775 865 646)