Kotva
Aktuality
Rozhodnutí o přijetí do ŠD
7.7.2020

Rozhodnutí (Velikost: 242.18 kB)

Rozpis sešitů a pomůcek pro školní rok 2020/2021
19.6.2020

Seznam (Velikost: 187.92 kB)

Informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 a vydávání vysvědčení
18.5.2020

Informace o hodnocení zde: (Velikost: 140.87 kB)

Jídelní lístek na 22. - 26. 6.
17.6.2020

Jídelníček zde: (Velikost: 43.5 kB)

Jídelní lístek na 15. - 19. 6.
10.6.2020

Jídelníček zde: (Velikost: 44 kB)

Mapa webu

Školní družina


Rozhodnutí o přijetí pro rok 2020/2021

 

Sídlo:

 • budova ZŠ Jílové, Kostelní 104 – odpolední provoz
 • budova ZŠ Jílové, Mírové nám. 227 – ranní provoz

 

Provoz:

 • ranní provoz – 6.00-7.45 hodin (Mírové nám.)
 • odpolední provoz – 11.40 – 16.30 hodin (Kostelní)

Ráno jsou žáci přijímáni od 6.00h. do 7.30h. na zvonek u dveří.
Odpoledne si žáky po vyučování přebírá vychovatelka, která odchází buď přímo s dětmi do školní jídelny na oběd nebo s nimi čeká v ranní družině na další skupinu žáků, která končí o hodinu později a teprve potom odcházejí na oběd. Informaci, do kterého oddělení Vaše dítě patří, dostanete na začátku září.


Kapacita ŠD:

 • kapacita školní družiny je 100 účastníků ve 4 odděleních


Přijímání žáků:

 • žáci jsou do školní družiny přijímány dle „Kritérií“ naší školy – viz dokumenty
 • přihlášení účastníka probíhá na každý školní rok samostatným vyplněním
  „PŘIHLÁŠKY DO ŠD“ a odevzdáním v řádném termínu do ŠD
 • žáci z prvních ročníků, kteří mají odevzdanou PŘIHLÁŠKU DO ŠD do konce května,
  jsou přijati automaticky, po tomto datu jsou ostatní volná místa nabídnuta žákům z
  vyšších ročníků
 • žáci z druhých a třetích ročníků musí PŘIHLÁŠKU DO ŠD na příslušný šk.rok odevzdat do 15. června. Žáci z těchto ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny. Po naplnění kapacity, jsou vedeni jako náhradníci a mohou být přijati do ŠD až po uvolnění místa.


Odchod žáků ze ŠD:

 • žáci mohou ze školní družiny odcházet:
  • ihned po vyučování (z budovy Mírové nám.)
  • po obědě (od budovy školní jídelny, Školní 287)
  • od 14.30-16.30 hodin (z budovy školní družiny, Kostelní 104)
 • žáci ze ŠD odcházejí dle vyplněné informace v Přihlášce do ŠD nebo na základě
  písemného sdělení školní družině
 • 11.40 - 14.30 hodin je ŠD uzavřena
  • probíhá řízená společná činnost (přechod do ŠJ, pobyt venku, příp. společná činnost v tělocvičně apod).
 • žádáme proto rodiče – vyzvedávejte si své děti buď ihned po obědě v ZŠ sídliště,
  nebo ve ŠD od 14.30 hodin!!!
 • individuální případy řešte s vychovatelkou svého odd. telefonicky či osobně předem
 • jakákoliv změna (dřívější odchod, odchod na kroužek apod.) řešte s vychovatelkou
  ŠD pouze písemnou formou (telefonicky pouze ve výjimečných případech)


Platba školní družiny:

 • poplatek činí 200,- Kč měsíčně
 • platba se provádí půlročně (1 000,-) v září a v únoru
 • nebo ročně (2 000,-) nejpozději do konce října
 • č.účtu: 0925794359/0800, var. symbol: 3143, do poznámky uvádějte jméno dítěte!
  (ne rodiče), spec. symbol nechte prázdný
 • při delší absenci, příp. při odhlášení dítěte ze ŠD je nutné vyplnit ODHLAŠOVACÍ
  LÍSTEK - jen v tom případě se poměrná část zaplacené částky vrací


Záznamy a informace:

 • všechny informace o docházce, absenci, odchodech dětí ze ŠD a jiné informace
  sdělujte vždy písemně!!!! - k tomu slouží tiskopis – SDĚLENÍ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU (získáte je na web.stránkách nebo na recepci ŠD)
 • sdělení do ŠD dávejte dětem do „kapsičky“ na zadní straně školního záznamníku (příp.notýsku nebo žákovské knížky) - na lísteček pište vždy čitelně – jméno a příjmení dítěte a datum
 • prosíme denně kontrolujte - touto cestou Vám budou přicházet i informace ze ŠD

 

Ostatní informace (DŮLEŽITÉ)!!!:

 • v deštivém počasí prosíme rodiče, aby dávali dětem na přechod od ŠJ pláštěnky
  (deštníky jsou kvůli bezpečnosti dětí nevhodné)
 • prosíme přinést do družiny papírové kapesníky a šťávu – pro potřebu dětí
 • vzhledem k rozčlenění školních tříd a ŠD v jiných budovách je nutné mít jedny bačkory do školy (budova Mírové.nám.) a druhé do školní družiny (budova Kostelní)
 • v družině ale prosíme o sportovní (neklouzavou) obuv (místo bačkor), abychom je mohli využít i v tělocvičně a nemusely mít děti bačkory + další obuv do TV
 • do družiny dejte dětem igelitovou tašku s cedulkou označenou ŠKOLNÍ DRUŽINA a
  jménem – věci na převlečení pro pobyt na zahradě nebo v tělocvičně a podepsaný
  sáček na bačkory
 • pokud byste chtěli dětem do ŠD věnovat nějaké hračky (i starší, ale použitelné), je to možné a budeme moc rády.


Školní jídelna:

 • přihlášky, platby a objednávky obědů řešte s vedoucí školní jídelny – tel. 773 769 746
 • všichni účastníci školní družiny musí být včas přihlášeni do školní jídelny a mít včas zaplaceny obědy


Kontakty:

 • vedoucí školní družiny Jana Doležalová (tel. 773 769 743)
  e-mail: dolezalova@zsjilovedc.cz
 • I. odd. – Hvězdičky Bc. Jana Marková (tel. 771 125 966)
 • II.odd. – Motýlci Lucie Vondrovská (tel. 731 020 674)
 • III.odd. – Pastelky Markéta Maškulaková (tel. 603 412 406)
 • IV.odd. – Koťata Pavla Kálecká (tel. 775 865 646)

 

Vysvětlivky zkratek:

ŠD – školní družina
ŠJ – školní jídelna
SVČ – Středisko volného času
TV – tělocvična

Dokumenty ke stažení:

Kritéria přijetí žáků do ŠD (Velikost: 67.6 kB)
Sdělení pro ŠD (Velikost: 365.57 kB)
Vnitřní řád ŠD (Velikost: 183.31 kB)
Sdělení pro ŠD (Velikost: 12.96 kB)
Platba ŠD (Velikost: 194.53 kB)
Odhlašovací lístek ze ŠD (Velikost: 87.63 kB)
Odhlašovací lístek ze ŠD (Velikost: 28.5 kB)
Přihláška do ŠD (Velikost: 123.4 kB)
Přihláška do ŠD (Velikost: 85 kB)
Info k přihlášce (Velikost: 118.3 kB)

 

Přihláška do ŠD (Velikost: 85 kB)
Sdělení pro ŠD (Velikost: 12.96 kB)
Odhlašovací lístek ze ŠD (Velikost: 28.5 kB)