Kotva
Aktuality
Ředitelské volno 16. května
2.5.2024

Detailní informace o ředitelském volnu zde: (Velikost: 70.61 kB)

Třídní schůzky v dubnu 2024
16.4.2024

Info o konání třídních schůzek: (Velikost: 38.39 kB)

Přijatí žáci 2024 - registrační čísla
16.4.2024

Přehled přijatých žáků zde: (Velikost: 213.86 kB)

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pozici - ředitel/ka školy
25.3.2024

Podrobné informace zde: (Velikost: 153.3 kB)

Oznámení - ŘEDITELSKÉ VOLNO
18.3.2024

Podrobné informace k vyhlášenému ředitelskému volnu zde: (Velikost: 144.59 kB)

Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 17.10.2016 | Zobrazeno: 5061x

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při řešení výchovných a výukových potíží. Naše zkušenost jednoznačně ukazuje, že výchovný poradce, školní speciální pedagog, metodik prevence a koordinátor pro vzdělávání cizinců, mají v současné škole své místo. Ostatně ve většině vyspělých zemí je přítomnost školních specialistů ve školách běžnou praxí. Jsme tedy rádi, že máme školní poradenské pracoviště – NE proto, že je na naší škole víc problémů než jinde, ale proto, aby se s nimi měl kdo zabývat, zabýval a řešil je.

 

Tým ŠPP naší školy je tvořen výchovnými poradci, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a koordinátorem integrace cizinců. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci z profesních zkušeností, znalosti prostředí a atmosféry školy. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

Výchovný poradce pro 1. stupeň ZŠ a kariérový poradce – Mgr. Alena Justová

 

(konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.30 hod. nebo v jiném termínu po telefonické domluvě)

náplní práce je odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ a poradenství k volbě povolání zaměřené na profesní a vzdělávací orientaci. Výchovný poradce koordinuje tvorbu IVP a PLPP, nastavování podpůrných opatření, úzce spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, se školními poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi. Informuje rodiče o existenci a nabídkách středních škol v regionu a pomáhá a radí s vyřizováním administrativy spojené s podáváním přihlášek na tyto školy. Vede agendu žáků se SVP.

 

Výchovný poradce pro 2. stupeň ZŠ – Mgr. Ivana Jedličková

 

(konzultační hodiny:  pondělí 13:30 – 14:30 hod.)

náplní práce je odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ. Výchovný poradce koordinuje tvorbu IVP a PLPP, nastavování podpůrných opatření. Spolupracuje s učiteli a rodiči a pomáhá s doporučením, jak upravit strategie pro potřeby výuky nebo chování žáka na 2. stupni ZŠ

 

 

Speciální pedagog – Mgr. Lenka Holanová

těžištěm práce je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi.

 

 

Školní metodik prevence – Mgr. Kamila Hendrychová

(konzultační hodiny: pondělí 13:30 – 14:30 hod.)

 

je poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu (MPP). Úzce spolupracuje s třídními učiteli a rodiči.

                                         

                                     Koordinátor integrace cizinců – Mgr. Lenka Holanová

funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem, rodiči, učiteli a tutory. Koordinuje všechny kroky směřující k bezproblémovému zařazení žáka cizince do vzdělávacího procesu a podporuje odstraňování bariér jazykových i výukových.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.