Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při řešení výchovných a výukových potíží.

Tým ŠPP naší školy je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence a koordinátorem plánů pedagogické podpory. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci z profesních zkušeností, znalosti prostředí a atmosféry školy.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 Výchovný poradce – Mgr. Alena Justová

              (konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.15 hod., úterý 14.30 -15.30 hod.)

náplní práce je odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a poradenství k volbě povolání zaměřené na profesní a vzdělávací orientaci. Výchovný poradce koordinuje tvorbu IVP a nastavování podpůrných opatření, úzce spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, se školními poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi. Informuje rodiče o existenci a nabídkách středních škol v regionu a pomáhá a radí s vyřizováním administrativy spojené s podáváním přihlášek na tyto školy. Vede agendu žáků se SVP.

Speciální pedagog – Bc. Lenka Holanová

těžištěm práce je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi.

Školní metodik prevence Mgr. Ludmila Seemannová

(konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 hod.)

je poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu (MPP). Úzce spolupracuje s třídními učiteli a rodiči.

Koordinátor plánů pedagogické podpory – Mgr. Ivana Jedličková

(konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 hod.)

 pomáhá při prvotním vytipováním žáků, vytvářením PLPP a nastavováním podpůrných opatření 1. stupně. Spolupracuje s učiteli a rodiči a pomáhá s doporučením, jak upravit strategie pro potřeby výuky nebo chování žáka.

Asistenti pedagoga

 jsou pedagogičtí pracovníci a jsou přiděleni do konkrétní třídy, kde se vzdělává alespoň jeden žák se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému byl školským poradenským zařízením doporučen asistent pedagoga. Jeho úkolem ale není „pouze“ práce s konkrétním žákem nebo konkrétní skupinou žáků. Asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností, což umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře dalším žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kalendář akcí

Prosinec 2017
Po Út St čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pošlete odkaz známému

Jsme rádi, že jsme Vás zaujali

Pokud chcete vidět celé video, zašlete nám prosím svoji e-mailovou adresu a na oplátku Vám zašleme kompletní video.